Za ukupno održavanje svojih instalacija Storact doo se oslanja na visoko kvalifikovane tehničare i montere sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Posebna ekipa za instalacije i servisiranje pruža blagovremenu i profesionalnu instalaciju sistema za skladištenje koji osiguravaju bezbednost radnika u skladištu i smanjuje eventualne gubitke usled nepravilne upotrebe.

Zatražite informacije ili ponudu
« of 2 »

Uz isporuku i montažu svih sistema i opreme za skladištenje STORACT d.o.o. preuzima odgovornost za zamenu i popravku oštećenih delova u skladu sa garantnim uslovima. Poseban tim je odgovoran za adekvatnu intervenciju i hitnu ispomoć, obezbeđujući nesmetano funkcionisanje magacina. Ovo omogućava našim klijentima da brzo nastave sa svojim svakodnevnim aktivnostima.
« of 2 »

Zatražite katalog
7,660 views