granitebb.com
The domain granitebb.com is may be for sale. Please send an inquiry to info@first1.com

Obezbeđuju savršenu iskorišćenost prostora. Idealni skladišni sistem za skladišta sa temperaturnim režimom – frižideri i komore sa dubokim zamrzavanjem. Ovaj sistem eliminiše potrebu individualne koridorea za pristup paletama.Ovakav sistem na pokretnim bazama omogućuje pristup svim lokacijama za skladištenje iz samo jednog radnog koridora.

Paletni regali su instalirani na pokretnim bazama koje se kreću poprečno u odnosu na prilazni koridor i otvaraju se tačno u onom redu u koji želimo da uđemo i uzmemo ili ostavimo paletu. Operater u magacinu daje nalog za automatsko otvaranje traženog reda ručno na komandnoj tabli ili daljinskim upravljačem.Pokretne baze imaju motore pomoću kojih se kereću po šinama i imaju ugrađeno nekoliko sigurnosnih sistema koji garantuju siguran i efikasan rad u skladištu.

Zatražite informaciju ili ponudu
mo6
« 1 од 6 »

Prednost

  • Pokretne baze imaju motore pomoću kojih se kereću po šinama i imaju ugrađeno nekoliko sigurnosnih sistema koji garantuju siguran i efikasan rad u skladištu.
  • Povećani skladišni kapacitet u odnosu na klasične regale
  • Eliminacija koridora za viljuškar između svakog reda
mo6
« 1 од 6 »

Zaražite katalogPreuzmite katalogPogledajte videoPreuzmite safety manual
17,444 views