RC3 koncept predstavlja potpuno novi sistem koji je trebalo dizajnirati od nule. Sistem koji će pokriti potrebe današnjice na najbolji mogući način ali i otvoriti nove horizonte nudeći rešenja za bilo koju konstrukciju u budućnosti Nova idejna rešenja su morala biti začeta. ” Zlatna jedinica” je morala biti pronađena, na osnovu kojih be svaka konstrukcija mogla razviti. Rešenje sa kombinovanim presecima je moralo biti dato . Najnapredniji profili i pribori su morali biti projektovani i to nije sve …5 godina napornog rada, ispitivanja sa najnaprednijim softverom za simulaciju, upotreba čelika optimalne snage i površinske obrade, korišćenje najnovije tehnologije u procesu proizvodnje, brojne i iscrpne kalkulacije parametara bezbednosti, ekonomičnosti, fleksibilnosti i prilagodljivosti rezultirala je RC3 konceptom. Konceptom totalnog kvaliteta materiala

Zatražite informacije ili ponudu
« of 5 »

Prednosti

· Potpuna kontrola zaliha. Svako skladišno mesto je zauzeto jednom paletom.

· Maksimalna adaptivnost svakoj vrsti tereta u pogledu težine i gabarita.

· Može se kombinovati sa gredama sa ispunom za ručno odlaganje robe..

« of 5 »

Zatražite katalogPreuzmite katalog
24,048 views