Automatizovani magacin za kutije se formira oko centralnog prolaza duž koga putuje atomatski kran. Ovo je optimalan sistem za rukovanje kutijama po sistemu “proizvod ka zaposlenom”.Standardni automatizovani sistem za skladištenje kutija obuhvata:proizvod, metalnu konstrukciju, automatizovani kran, P & D stanicu i softver za upravljanje skladištem. Dva regala, montirana sa obe strane  koridora za kran koriste za skladištenje kutija ili tacni. Prostor za pikiranje i rukovanje robom formiran je od transportera, a pozicioniran na jednom kraju ili na strani regala. Ovde kran uzima proizvod iz regala i odlaže ga na konvejer koji onda tu kutiju prenose do operatora. Kada je roba izuzeta, kutija se vraća do krana koji je odlaže na odgovarajuću poziciju u regalu.Ceo sistem je pod kontrolom programa za upravljanjem skladištem (WMS) koji registruje lokacije svih artikala u skladištu i održava inventar u realnom vremenu. Velika prilagodljivost ovog sistema za skladištenje omogućava da se koristi za skladištenje velikog broja različitih proizvoda.

Zatražite informacije ili ponudu
« of 4 »

Prednosti:

  • Automatizacija ulaznih i izlaznih operacija proizvoda ;
  • Eliminiše greške  kod ručne manipulacije
  • Kontroliše i ažurira inventar proizvoda
  • Povećava kapacitet usluga za klijente
« of 4 »

Zatražite katalogPreuzmite katalogPogledajte video
19,759 views