Automatizovano skladište za skladištenje paleta je složeno i optimalno rešenje za svaku vrstu za skladištenja.Ono kombinuje regale, viljuškare i kompjutersko upravljanje procesima upravljanja rada skladišta . Ovaj sistem maksimizuje upotrebu raspoloživog prostora, jer su kranovi dizajnirani za rad u uskim prolazima i na visinama od preko 30 metara.Njihova brzina kretanja – horizontalna i vertikalna, zajedno sa njihovim automatizovanim funkcionisanjem omogućavaju da se kapacitet rukovanja paletama i brzina njihove manipulacije trostruko povećava u odnosu na konvencionalna skladišta.Kranovi za palete su vođeni sa gornje strane šinom vođicom pričvršćenom za vrh regala a sa donje strane vođicom koja je ankerisana u pod skladišta.

Zatražite informacije ili ponudu
« of 4 »

Prednosti

  • Dizajnirana su da rade u veoma uskim prolazima i na visinama iznad 30 metara ;
  • Trostruko povećana vertikalna i horizontalna brzina rada i samim tim i kapacitet ulaska i izlaska paleta
« of 4 »

Zatražite katalogPreuzmite katalogV I D E O
18,680 views